Kort over danskere med PWS

På nedenstående kort kan du se fordelingen af danskere med Prader-Willi Syndrom. Du kan se aldersgruppe, boform og omtrentlig geografisk placering (placeringen af nålene er blevet forskubbet i en tilfældig retning da vi ikke ønsker at opgive præcise adresser). Se betydningen af de enkelte symboler og farvenuancer i vejledningen til højre.

I nederste ventre side af kortet kan du til- eller fravælge kommuneinddeling samt aldersgrupper og desuden vælge årstal for at se aldersudviklingen over tid.

Under kortet findes en tabelform af fordelingen af danskere med PWS i deres respektive kommuner. God fornøjelse!