Søg
Close this search box.

Indmeldelse

Kontingent for 2023 er 365 kr.. Kontingentet dækker alle, der bor på samme adresse, såfremt disses navne er oplyst til foreningens sekretær.

Kontingent for livsvarigt medlemskab er 2875 kr. Beløbet dækker kun den person, der har tegnet det.

Ændringer i medlemsoplysninger mm sker ved henvendelse til:

Jytte Helgogaard,
E-mail: jyttehelgogaard@tdcadsl.dk eller tlf: 21 67 12 99

Indbetaling af kontingent på foreningens konto i Danske Bank, reg. nr. 1551, kontonr. 4001154273.

Hvis du ikke har tilmeldt dit kontingent til Betalingsservice, vil vi meget kraftigt opfordre til, at du gør det. 

Det vil spare foreningen penge og meget tid.

Som medlem modtager man foreningens blad PWS- NYT 3 gange om året. Desuden får man mulighed for at deltage i de weekendseminarer, landsmøder, temadage og lejre, som foreningen arrangerer.

Udfyld venligst denne formular: