Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar 2014. Med denne lov blev der etableret fem socialtilsyn (Nord, Midt, Syd, Øst og Hovedstaden), der har til opgave at godkende og føre et løbende driftsorienteret tilsyn med alle plejefamilier og tilbud på det sociale område, herunder offentlige og private botilbud for borgere med Prader-Willi Syndrom i Danmark.

Se: UNGE og VOKSNE med Prader-Willi Syndrom

Se: Fælles fagdag for Socialtilsynet 23. juni 2020

Se: Møde med socialtilsyn