KALENDER

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Ordinær generalforsamling

26. September 2021

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
i Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom.
Generalforsamlingen afholdes

søndag d. 26. september 2021 kl. 11 med efterfølgende frokost
på Scandic Falkoner
Falkoner Alle 9, 2000 Frederiksberg

med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning (bringes i dette nummer s. 5).
  3. Kassererens beretning om det reviderede regnskab (bringes i dette nummer s. 6).
  4. Fastsættelse af kontingent for 2022.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår Vibeke Ørskov, Lise Reimers og Jannik Sayoudi. Vibeke Ørskov modtager ikke genvalg.
  7. Valg af 2 revisorer.
  8. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne
Jytte Helgogaard

Af hensyn til forplejning vil vi bede om tilmelding til generalforsamlingen senest d. 1. september
www.prader-willi.dk

Tilmelding er ikke længere muligt.

Details

Date:
26. September 2021