Til bosteder: Fagrådet har udarbejdet et infoskema, hvor vigtige data vedrørende sundhed, sygdom, medicin samt telefon til læge m.m. kan noteres for beboere med PWS på bosteder. Tanken er, at det ligger elektronisk, så man løbende kan rette i det, og medarbejdere og personen selv (og evt. pårørende) kan orientere sig.

Find det under “i” i biblioteket, som ligger under menupunktet “materiale”.