INDMELDELSE

Kontingent for 2021 er 350 kr.. Kontingentet dækker alle, der bor på samme adresse, såfremt disses navne er oplyst til foreningens sekretær.
Kontingent for livsvarigt medlemskab er 2750 kr. Beløbet dækker kun den person, der har tegnet det.

Ændringer i medlemsoplysninger mm sker ved henvendelse til:

Lise Reimers,
Damgårdsvej 24,
3460 Birkerød.
E-mail: pws@nypost.dk eller tlf: 24 27 13 82

Indbetaling af kontingent på foreningens konto i Danske Bank, reg. nr. 1551, kontonr. 4001154273.

Hvis du ikke har tilmeldt dit kontingent til Betalingsservice, vil vi meget kraftigt opfordre til, at du gør det. Det vil spare foreningen penge og meget tid.

Som medlem modtager man foreningens blad PWS- NYT 3 gange om året. Desuden får man mulighed for at deltage i de weekendseminarer, landsmøder, temadage og lejre, som foreningen arrangerer.

Læs mere her

Udfyld venligst denne formular:

  Navn (skal udfyldes)

  Vejnavn (skal udfyldes)

  Husnummer (skal udfyldes)

  Etage/side/lej.nr.

  Postnummer (skal udfyldes)

  By (skal udfyldes)

  Mobilnummer (skal udfyldes)

  Email (skal udfyldes)

  Familiemæssig relation (skal udfyldes)

  Professionel relation (skal udfyldes)

  Fødselsdato og -år på personen med PWS (skal udfyldes)

  Navnet på personen med PWS (skal udfyldes)

  Evt. bemærkninger

  [recaptcha]