INDMELDELSE

Medlemskontingent for 2018 er 325 kr. Kontingentet kan dække alle familiemedlemmer på adressen, hvis deres navne opgives til foreningen. Kontingent opkræves en gang om året.

Det er muligt at tegne et individuelt livsvarigt medlemskab. Betalingen for et individuelt livsvarigt medlemskab er et engangsbeløb på 2551  kr., og det skal ved betalingen oplyses, hvem der tegner det livsvarige medlemskab.

Indbetaling af kontingent på foreningens konto i Danske Bank, reg. nr. 1551, kontonr. 4001154273.

Som medlem modtager man foreningens blad PWS- NYT 4 gange om året. Desuden får man mulighed for at deltage i de weekendseminarer, landsmøder, temadage og lejre, som foreningen arrangerer.

Udfyld venligst denne formular:

Navn (skal udfyldes)

Vejnavn (skal udfyldes)

Husnummer (skal udfyldes)

Etage/side/lej.nr.

Postnummer (skal udfyldes)

By (skal udfyldes)

Mobilnummer (skal udfyldes)

Email (skal udfyldes)

Familiemæssig relation (skal udfyldes)

Professionel relation (skal udfyldes)

Fødselsdato og -år på personen med PWS (skal udfyldes)

Navnet på personen med PWS (skal udfyldes)

Evt. bemærkninger

GALLERI

Se vores galleri med billeder fra tidligere begivenherGå til galleri

KONTAKT OS

Formand Jytte Helgogaard
Heibergs Have 67, 4300 Holbæk
21 67 12 99
    Formand@prader-willi.dk
Prøv søgefunktionen hvis du ikke kan
finde det du søger.